Women’s

Players

Vaishali Jesrani Jayadhanya Gunasekar
Kashish Jayawant Amanda D’ Costa
Fiza Javed Sakshi Shetty
Nayan Anil priyankaPriyanka Mendonca
shreyaShreya Dhuri Shajina Rajesh
Bhavya Shetty Trupti Pawde
Merita Pinto Saya Channa
   
   

Officials

sajith-kumarSajith Kumar Haider Ali nileshumarNilesh Parmar anithaAnitha Varadharajan